Watervillevalleyregion

Tin Tức – Kinh Doanh – Du Lịch – Giải Trí – Khu Vực – Bắc Mỹ

Ngành cơ khí phải vững để phát triển công nghiệp Việt Nam

Nước Việt Nam đang trên đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho nên một ngành cơ khí vững mạnh luôn là tiền để để phát triển ngành cơ khí Việt Nam.

co-khi-viet-nam

Năm 2018 hứa hẹn sẽ là sự phát triển vượt bậc của ngành cơ khí bởi Bộ Công Thương đã lên kế hoạch hỗ trợ ngành cơ khí bằng việc liên tục tạo các đơn hàng cho sản phẩm cơ khí trọng điểm. Kết hợp với việc chính phủ sẽ ưu tiên chỉ định thầu trong nước với những công trình trọng điểm quốc gia, tạo điều kiện phát triển ngành.

Ngành cơ khí còn yếu kém vì ôm quá nhiều việc

Việc cơ cấu công nghiệp ở Việt Nam đang diễn ra đúng với thời điểm cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với khoa học công nghệ bùng nổ. Đây là cơ hội cũng là thách thức với các doanh nghiệp cơ khí đổi mới.
Nhưng ngành cơ khí Việt Nam cũng có không ít điểm yếu, trong đó điểm yếu lớn nhất là đầu tư dàn trải, khiến hiệu quả thấp khiến sản phẩm rất khó cạnh trạnh. Cùng với đó, thiếu vốn luôn, công nghệ lạc hậu luôn là những vấn đề đáng quan tâm của ngành cơ thế.
Theo ông Nguyễn Huy Sơn – giảng viên học viện kỹ thuật quân sự cho rằng. Cơ khí Việt Nam quy mô còn nhỏ nhưng lại cố ôm đồm quá nhiều nên rát khó tham gia vào chuỗi giá trị cung ứng.

Điều chỉnh chính sách

co-khi-viet-nam-1

Với thực trạng còn nhiều khó khăn trên, vấn đề cần đặt ra là làm gì để ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam bắt kịp với ngành công nghiệp cơ khí thế giới và thích ứng được với cuộc cách mạng 4.0.
Theo các chuyên gia ngành cơ khí cần phải xem lại toàn bộ cơ chế chính sách, những vấn đề nào còn bất cập cần phải có kiến nghị, đề nghị lên chính phủ và các bộ. Từ đó doanh nghiệp cơ khí sẽ dễ dàng được đáp ứng và hỗ trợ.

Cơ khí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *