Watervillevalleyregion

Tin Tức – Kinh Doanh – Du Lịch – Giải Trí – Khu Vực – Bắc Mỹ

Thủ tục bán xe ô tô của công ty

Thủ tục mua bán xe ô tô của công ty được quy định như sau:

a) Trường hợp thứ nhất: Được ngân hàng đồng ý cho bán xe ô tô đang thế chấp để thu hồi nợ. Đối với trường hợp này, việc chuyển nhượng sẽ được tiến hành giữa bên bán, bên mua và ngân hàng. Khoản tiền này sẽ được bên mua chuyển trực tiếp cho ngân hàng, cả gốc lẫn lãi của khoản vay. Ngân hàng sẽ trả lại Giấy Đăng Ký Xe cho bên bán để bên bán giao cho bên mua cùng số tiền thừa (nếu còn).

mua-ban-xe-o-to-cong-tyb) Trường hợp thứ hai: Bên vay thực hiện thay thế biện pháp bảo đảm hoặc cung cấp tài sản khác vào bảo đảm và rút Giấy tờ xe ra để thực hiện các giao dịch mua bán bình thường.

mua-ban-xe-o-to-1

Sau khi hoàn tất các thủ tục với ngân hàng, hai bên thực hiện hợp đồng mua bán xe và thực hiện các thủ tục sang tên theo điều 10 và điều 11 Thông Tư số: 15/2014/TT-BCA bao gồm các giấy tờ:
Thủ tục cần:
1. Biên bản họp của hội đồng thành viên cty về việc thanh lý xe.
2. Quyết định của giám đốc v/v thanh lý xe.
3. Hợp đồng mua bán xe thanh lý giữa cty và bên mua xe.
4. Xuất hóa đơn GTGT theo giá trên hợp đồng.
5. Công ty ký, đóng dấu giao cho người mua giấy tờ sau để họ làm thủ tục sang tên:

– Giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của BCA) _ nếu sang tên trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
– Hai giấy khai sang tên di chuyển (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của BCA) _ nếu sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác.

Tham khảo các thủ tục mua xe ô tô cũ: Tại đây

ô tô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *